Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk onze privacy policy.
Gratis verzending vanaf 50,- in NL

Raymarine Cashback actie van 01-12-2018 tot en met 31-03-2019

Ruil uw oude kaartplotter display, radar display, radar/kaartplotter display of radarantenne in voor Cashback na aanschaf van een nieuwe Axiom (Pro) MFD of Radarantenne.

300 euro na aanschaf van een Axiom 9 (RV, Pro-S of Pro-RVX)
400 euro na aanschaf van een Axiom 12 (RV, Pro-S of Pro-RVX)
500 euro na aanschaf van een Axiom 16 (XL, Pro-S of Pro-RVX)
100 euro na aanschaf van een Quantum (2) Radarantenne

Actievoorwaarden:
1) Om in aanmerking te komen voor deze cashback op uw Raymarine AXIOM™, AXIOM™Pro Serie MFD en/of Quantum (2)
radarantenne dient u:
a) uw nieuwe actiemodel MFD of radar aan te schaffen en uw oude kaartplotter display, radar display, radar/kaartplotter display
of radarantenne in te ruilen binnen de looptijd van deze actie,
b) dit Cashback formulier volledig (denk aan IBAN én BIC) in te vullen en te ondertekenen én:
c) dit Cashback formulier op te sturen samen met: a) de originele aanschafnota waar uit blijkt dat de aanschaf van uw nieuwe
MFD en/of radar heeft plaatsgevonden binnen de looptijd van deze actie, b) het in te ruilen apparaat en c) bewijs van de online
garantie registratie. U profiteert dan tevens van 3 jaar garantie i.p.v. standaard 2 jaar.
U ontvangt uw originele aanschafnota retour, wij adviseren u echter om een kopie voor uzelf te bewaren.
2) Het volledig ingevulde Cashback formulier, de originele aankoopnota, de garantieregistratie en het ingeruilde apparaat samen
geven u recht op:
€ 300,-- voor AXIOM™ 9, 9RV, 9Pro-S en 9Pro-RVX modellen:E70366-00, E70367-00 , E70481 en E70371
€ 400,-- voor AXIOM™ 12, 12RV, 12Pro-S en 12Pro-RVX modellen: E70368-00, E70369-00, E70482 en E70372
€ 500,-- voor AXIOM™ 16XL, 16Pro-S en 16Pro-RVX modellen: E70399, E70483 en E70373
€ 100,-- voor Quantum of Quantum 2 Doppler radome: E70210, T70243, T70266, E70498, T70416 en T70417
Het aantal ingeruilde apparaten mag niet hoger zijn dan het aantal aangeschafte producten, het maximum aantal ingeruilde
apparaten bedraagt 3 stuks.
Deze actie is enkel van toepassing op de aanschaf van bovengenoemde actieproducten in de periode 1 december 2018 t/m 31
maart 2019. De datum op de aankoopnota is hiervoor bepalend. De uiterste retourdatum van de inruilproducten is 12 april
2019, datum poststempel is hiervoor bepalend. Zendingen na 12 april 2019 worden niet geaccepteerd.
3) Retouradres:
Trade in offers 2019
Raymarine BeNeLux
Florijnweg 21-G
6883 JN VELP
Algemene voorwaarden:
1) Alle ingeruilde apparatuur wordt eigendom van Raymarine BeNeLux.
2) Deze actie is enkel voor klanten die het betreffende actieproduct in Nederland of België aanschaffen, bij een door Raymarine BeNeLux
gecertificeerde leverancier. Controleert u dit vooraf bij uw leverancier of Raymarine BeNeLux, om teleurstelling te voorkomen.
3) Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met eventueel andere acties van Raymarine en is niet van toepassing op artikelen welke
aangeschaft worden in een pakketaanbieding.
4) De actie is van toepassing op de aanschaf van nieuwe actieproducten. Gebruikte, refurbished, demo, evenals op online veilingsites
aangeboden producten zijn nadrukkelijk uitgesloten.
5) De actie is alleen van toepassing op genoemde actieproducten bij losse aanschaf, niet als deze onderdeel zijn van een pack.
6) U kunt per aangeschaft actieproduct één claim indienen.
7) Onvolledige claims (zoals ontbrekende inruil, onvolledig ingevuld Cashback formulier of ontbrekende garantieregistratie) zijn ongeldig.
Raymarine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige claims en ook niet voor beschadigde, vertraagde of met de post verloren
gegane zendingen.
8) Met deelname aan deze actie gaat u akkoord dat Raymarine enkel gehouden is tot uitbetaling van het toegezegde inruilbedrag aan daarvoor
in aanmerking komende klanten. Raymarine is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.
9) Indien u een aangeschaft product retour brengt naar uw leverancier, vervalt uw aanspraak op het inruilbedrag. Eventueel reeds uitbetaalde
premie dient terstond en volledig te worden terugbetaald.
10) Houdt u rekening met een verwerkingstijd van maximaal 6 weken.
11) Het indienen van dit Cashbackformulier houdt in dat u de voorwaarden gelezen en begrepen hebt en dat u er mee akkoord bent.
12) Raymarine zal uw persoonlijke informatie gebruiken om de cashback af te handelen.
Cobra HH600
AS34 driekleurenlicht met anker
Coax plug solderen
Omschakelbaar dieselfilter
KNRM app